สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นายคชาภัฏ จูมผา รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 และนางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อรับนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2