การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จ.พะเยา

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางจิตรา ปันแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสุทรา เชียงแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมน้ำอิง ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย น.ส.คริษฐา เผ่าปินตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 และ,นายทวี แบ่งปัน หัวหน้าฝ้ายบริหารการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว