การบรรยายถอดบทเรียนประสบการณ์ตรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามืออาชีพ

วันที่ 9  กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และ ดร.ทวีป วงค์ชาลีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง “การถอดบทเรียนประสบการณ์ตรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามืออาชีพ”โดยมี ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 และนายชาตรี ชาปะวัง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว