องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนการศึกษา ณโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายเรืองชัย  ตามรภาค  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ร่วมให้การต้อนรับ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจโครงการกองทุนการศึกษาโดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการในอำเภอเชียงแสน ให้การต้อนรับ และมี นายกุศล มีปัญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว