สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัลเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2560-2561

วันที่ 12 กันยายน 2563  นายสำราญ  อยู่นาน  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวจริยา ฉิมมากูร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ร่วมพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินได้รับรางวัลดีเด่นระดับเงิน ระดับทอง และระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โดย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  และนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ทั้งนี้  มีโรงเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เข้ารับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ดีเด่น  ปีการศึกษา 2560 ระดับเงิน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านปราสาท  โรงเรียนบ้านโนนสูง  โรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) โรงเรียนวัดสารวนาราม  และโรงเรียนวัดวังหวาย   ระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ   ปีการศึกษา 2561 ระดับเงิน  ได้แก่ โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร  ระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนวัดวังหวาย ระดับเพชร ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ