ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพท.

เมื่อ 14 กันยายน 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในฐานะคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท สังกัด สพฐ ออกประเมินประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และนางปณดา โภชน์สาลี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด