ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดโครงการค่ายสภานักเรียน กลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) ณ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายสภานักเรียน กลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสภานักเรียน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ

โดยมีส.ต.ต.ธีระวุฒิ  บุญแนบ ผอ.รร.บ้านช่องเม็ก กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

โดยมีวัตถุประสงค์ : เพื่อปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ

พิจิตร บรรลุสันต์ : ภาพ

           

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)