สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 34/2563

          วันที่  16  กันยายน  2563  นายสำราญ  อยู่นาน  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2   พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม   “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”   ครั้งที่ 34/2563  ซึ่งส่งสัญญาณ Conference  จากส่วนกลาง สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบาย   แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา   ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ    พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายบริหารการศึกษา  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2