สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มอบหมายให้ นายเรืองศิลป์ เห็มชัย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับภูมิภาค จุดที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี โดยมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้

ติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ที่นี้ https://www.facebook.com/pg/roiet1.go.th/photos/?tab=album&album_id=165512125181761

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)