ผู้บริหาร ครู บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับบริการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมี นายรัศมี ม่วงทอง ผอ.สกสค.พิษณุโลก บุคลากร แพทย์ พยาบาล ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 จำนวน 236 คน วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2