ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 โดย นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการ เพื่อสงเคราะห์นักเรียน ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 โดย นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการ เพื่อสงเคราะห์นักเรียน ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้แก่

  1. เด็กหญิงวริยา น้อยสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว เนื่องจากประสบเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง ทำให้บ้านพักอาศัยเสียหาย ไม่สามารถพักอาศัยได้ จำนวน 4,000 บาท
  2. เด็กชายทวีโชค แสนกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว เนื่องจากประสบเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง ทำให้บ้านพักอาศัยเสียหาย ไม่สามารถพักอาศัยได้ จำนวน 4,000 บาท
  3. เด็กชายสุขสันต์ พันทะมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์) เนื่องจากประสบเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง ทำให้บ้านพักอาศัยเสียหาย ไม่สามารถพักอาศัยได้ จำนวน 4,000 บาท
  4. เด็กหญิงน้ำใส บุญหลัง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองโสน เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถยนต์เก่งชนท้ายรถจักยานยนต์ที่นักเรียนเป็นผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 3,000 บาท
  5. เด็กหญิงเนตรชนก เมืองศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองโสน เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถยนต์เก่งชนท้ายรถจักยานยนต์ที่นักเรียนเป็นผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 3,000 บาท

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)