สพป.ยโสธร เขต 2 ศึกษาดูงานโครงการเขตสุจริต สพป.ยโสธร เขต 2 ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสบุคลากรทางการศึกษา

ในวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.กลุ่มสพป.ยโสธร เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพป.ยโสธร เขต 2 ศึกษาดูงานโครงการเขตสุจริต สพป.ยโสธร เขต 2 ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2563

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2