สพป.ชลบุรี เขต 1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 17 กันยายน 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายเต็ม  เสืออ่วม ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 70 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 500 คน ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  และในการนี้ต้องขอขอบคุณ ดร.จักรวาล  ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดงาน