สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพฯข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน ประจำปี 2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ”อยู่อย่างไรให้มีความสุข”ในการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และบุคลลากรให้การต้อนรับ สำหรับในปี พ.ศ. 2563 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน จำนวน 85 ราย ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2