สพป.ยโสธร เขต ๒ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒  ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑  กับข้าราชการทุกภาคส่วนในอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  โดยในภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์  จำนวน ๕๐ รูป ณ  บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  ต่อมาเวลา ๐๘.๐๐ น. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมี นายจารุวัตร  ภูแก้ว  นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในพิธี ณ  หอประชุมอำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร

 

งานประชาสัมพันธ์   :  ภาพ / ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2