สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนกิจกรรมการอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี

  วันที่ 19 กันยายน 2563 นายอุบล พุ่มเดช นายกสโมสรลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ : กิจกรรมการอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี  การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานในกองลูกเสือ  และสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนด้านกิจกรรมลูกเสือได้อย่างถูกต้องและเป็นการเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางขึ้น   กลุ่มเป้าหมายในการอบรมเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  เนตรนารี   จำนวน 120 คน   ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2