สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นำคณะบุคลากร สพป.สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล ตามที่มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการอ่านสารสันติภาพ พร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล (21 กันยายนของทุกปี) โดย ดร.สยาม สุ่มงาม รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี อ่านสารของ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และสารจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี อ่านสารเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เนื่องในวันสันติภาพสากล พร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที ในช่วงเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า เป็นการให้โอกาสบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างพลังแห่งสันติภาพร่วมกันทั้งประเทศ