สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานชมรมผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ให้การต้อนรับชมรมผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อการบริหารจัดการให้เป็นโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1