สพม.36 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 09.0 น. นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 จำนวน 107 ราย ณ ร้านอาหารเอกโอชา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เป็นผู้กล่าวรายงาน/ น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว