การประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมดอยจอมทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรในสำนักงาน จำนวน 60 คน /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว