ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ให้การต้อนรับ ดร.สุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ

 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ให้การต้อนรับ ดร.สุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) นโยบาย 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด