สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้านทักษะวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 26 กันยายน 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้านทักษะวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมไชยขนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้านทักษะวิทยาศาสตร์สู่วิธีปฏิบัติที่ดีให้ปรากฎและสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชนได้ ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการได้แก่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด จำนวน 53 โรงเรียน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2