สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผืนป่า

      วันที่  25  กันยายน  2563  นายสำราญ  อยู่นาน  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  ณ  อุทยานแห่งชาติทับลาน (สวนห้อม ผาเก็บตะวัน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผืนป่าและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2563 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว