การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์  สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรในสำนักงาน จำนวน 70 คน /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว