ฝึกทบทวนจิตอาสา ๙๐๔

ระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน(วิภาวดี) ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เข้ารับการฝึกทบทวนจิตอาสา ๙๐๔ เพื่อเป็นการทบทวนสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว