ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยโสธร ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์

ในวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยโสธร ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2