สพม.36 ได้รับรางวัล OBEC AWARDS รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นตัวแทน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้ารับรางวัล OBEC AWARDS รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพฯ /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว