สพป.พิษณุโลก เขต 2 พัฒนาครูก่อนเกษียณอายุราชการ ปี 2563

นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 พร้อมมอบของที่ระลึก โดย สพป.พิษณุโลก เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากรเกษียณอายุ จำนวน 84 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 13 คน ครู 66 คน บุคลากร 2 คน และลูกจ้างประจำ 3 คน วันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2