กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 จัดโครงการ“มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ” โดย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้

“มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ”กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่12 จัดโครงการ“มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ” โดย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของวิธีการปฏิบัติที่ดี สู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) 2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิธีการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 การจัดงานครั้งนี้ มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้รับรางวัล บุคลากร ในเขตตรวจราชการ ที่ 12 ประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ คือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 400 คน และได้รับเกียรติจาก ท่าน ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ประธานในพิธี ณ ห้องประชุมประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ที่นี้ https://www.facebook.com/pg/roiet1.go.th/photos/?tab=album&album_id=171683227897984