กิจกรรมเขตสุจริต

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางสายสุดา ใจกล้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่สุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว