สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

เมื่อ 5 ตุลาคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนิคม บ้านหนองขาว วัดบ้านนา อำเภอวชิรบารมี เป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน ดูเรื่องความปลอดภัย อาคารสถานที่ อาหารกลางวัน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน การบริหารจัดการเรื่องการศึกษา ห้องเรียนคุณภาพ