สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2563 “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”

           วันที่  7  ตุลาคม  2563  นายสำราญ  อยู่นาน  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2   พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม   “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”   ครั้งที่ 37/2563  ซึ่งส่งสัญญาณ Conference  จากส่วนกลาง สพฐ. โดย ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการ กพฐ. ได้พบปะและมอบแนวนโยบาย  ถึง สพท.  สถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2