ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 กล่าวรายงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 34 โรงเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสุจิราภรณ์ เงาศรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2