รับชมรายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 37/2563 เวลา 07.30 – 09.00 น. ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2563 สพป.มหาสารคาม เขต 1

สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 37/2563 เวลา 07.30 – 09.00 น. ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เพื่อรับฟังนโยบายจาก ท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายสมหมาย โมฆรัตน์ รักษาการ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นางวิภา สายรัตน์, รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี