สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ภูเก็ต

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นำโดยนางสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการฯ สพม.เขต 14 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และบุคลากรในสำนักงาน จำนวน 40 คน ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ กลุ่มงานต่างๆ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2