นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วย มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งในปีนี้ครบรอบปีที่ 37

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 10.15 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วย มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งในปีนี้ครบรอบปีที่ 37 โดยได้ทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กำลังพลที่เสียชีวิตและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลตลอดจนครอบครัว ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)