ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมต้อนรับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสตรวจเยี่ยม ติดตามงานนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมต้อนรับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสตรวจเยี่ยม ติดตามงานนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก) ในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

เด่นไชย ทองเฟือง : ภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2