ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดโครงการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อสร้างพื้นฐานด้านกระบวนการคิดขั้นสูงอย่างสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563

ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อสร้างพื้นฐานด้านกระบวนการคิดขั้นสูงอย่างสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)

ณ ห้องประชุม1 อาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2