สพฐ. ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี 2563

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี 2563 โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เข้าร่วม ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี