นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่เป้าหมาย TOP TEN RT, NT, O-NET ปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่เป้าหมาย TOP TEN RT, NT, O-NET ปีการศึกษา 2563 พร้อมมอบนโยบายการยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติและบรรยายพิเศษ ของเครือข่ายโรงเรียนศรีสมเด็จใต้ โดยมี นายประสิทธิ์ เศษวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมบ้านเหล่าล้อ (พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) ประธานเครือข่าย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด