สพม.36 ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี กับ ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว