สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ทั้ง 136 โรงเรียน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ “จนท.ธุรการลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” กำหนดอบรมตั้งแต่วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1