สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ.

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบนโยบายการปฏิบัติงานของธุรการโรงเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู และกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดตามแนวทางบริหารอัตรากำลังและแนวทางการสรรหาและการจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน เวลา 11.00 เป็นต้นไป ร่วมรับฟังนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านYou Tube OBECTVONINE และ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติโดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ตนเอง และนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 182 คน เข้ารับการอบรมฯ ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2