นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ดเขต1 เป็นประธานฯและมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดทำคู่มือประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยแบบทดสอบวินิจฉัยและคลังข้อสอบออนไลน์

คม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ดเขต1 เป็นประธานฯและมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดทำคู่มือประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยแบบทดสอบวินิจฉัยและคลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สอดคล้องกับโครงสร้างข้อสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) เขต 1 เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีมาตรฐานตามหลักสูตรมาใช้ในการ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัดในการเรียน ณ ห้องประชุมสาเกต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ที่นี้ https://www.facebook.com/110543704011937/posts/179987553734218/?d=n

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)