กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์”

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางบุญญธิดา  คชรักษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลพร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เพื่อพัฒนาทำความสะอาดระบบขนส่งสาธาณูปโภค ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ  สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว