นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาแฟ” จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2564

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาแฟ” จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2564 โดยเจ้าภาพในครั้งนี้คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)