สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 40/2563 ประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมรายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 40/2563 ประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมทางไกลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการให้คณะผู้บริหารรับทราบและถือปฏิบัติด้วย ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2