ประชุม“พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 40/2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ,ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 40/2563 เพื่อรับฟังนโยบาย ข่าวสารและแนวทางปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36/ น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว