ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

เมื่อ 29 ตุลาคม 2563 ที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/63 เพื่อรับนโยบายในการขับเคลื่อนแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2564 จากกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.  โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน