ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563  เพื่อรับมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ในการนี้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564  นโยบายในการปฏิบัติงาน รวมถึงภารกิจงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา